Informasjon

Nytt semester starter i Dyrløkkeveien 27 - mandag 29. august 2022, påmeldingen er i gang!

Vi følger skolens ferieplan og holder derfor stengt i ferier og på offentlige fridager.

Kurset har en varighet på totalt 14 ganger

Vi setter opp en juleforestilling hvert år og visning på våren.

Årets juleforestilling er 10. og 11. desember i Smia Flerbrukshus.

Påmelding og betaling

Jeg ønsker prøvetime, – hvordan går jeg frem? Vi tilbyr en gratis prøvetime per kurs per semester. Ved ønske om prøvetime skal skriftlig beskjed gis via mail, dersom eleven ikke ønsker å fortsette etter timen skal dette informeres om til ledelsen.

Påmeldingen er bindende, meld deg på under “påmelding.”

Kursavgiften skal betales innen forfall på mottatt faktura.

Faktura sendes via mail etter kursstart.

Priser dans per semester

1 kurs = 1890,- eller 1990,- 

2 kurs = 3300,- (1310,- for kurs 2)

3 kurs = 4300,- (1000,- for kurs 3)

4 kurs = 5000,- (700,- for kurs 4)

5 kurs / Dans så mye du vil = 5500,- (500,- for kurs 5)

Makspris per familie = 12.000

Jeg ønsker prøvetime, – hvordan går jeg frem? Vi tilbyr en gratis prøvetime per kurs per semester. Ved ønske om prøvetime skal skriftlig beskjed gis via mail, dersom eleven ikke ønsker å fortsette etter timen skal dette informeres om til ledelsen.

Påmeldingen er bindende, meld deg på under “påmelding.”

Kursavgiften skal betales innen forfall på mottatt faktura.

Faktura sendes via mail etter kursstart.

Reglement

Innmelding er forpliktende for et semester av gangen. I spesielle tilfeller kan eleven fritas for denne forpliktelse. Eleven gir skriftlig melding til dansestudioet med en måneds varsel.

Kursavgiften skal betales innen forfall på mottatt faktura. For fravær beregnes intet fradrag.

Dansestudioet har intet ansvar for elevens personlige effekter, penger eller verdisaker.

Dansestudioet har intet ansvar for skader som eleven måtte pådra seg eller for uhell som måtte skje innen dansestudioets område.

Eleven har ikke anledning til å benytte danser/koreografier innstruert ved dansestudioet uten dansestudioets samtykke.

Ved avmelding på særskilt grunnlag, kommer et avmeldingsgebyr på kr 300,-

Vi forbeholder oss rett til å avlyse kurs med for få påmeldte. Elevene vil da få tilbud om alternative kurs eller få refundert semesteravgiften.

Studio Dynamica har anledning til å bruke bilder/opptak fra forestillinger o.l. dersom ikke annet er avklart..

Vi er tilsluttet Norske Dansekunstnere