Møt våre pedagoger

Studio Dynamica drives av Emilie Volmert og Madeleine Volmert, begge utdannet dansepedagoger fra Den Norske Balletthøyskole. Emilie er også utdannet fysioterapeut fra HiOA, mens Madeleine har tatt PPU ved KHiO. Madeleine er også i gang med å ta en mastergrad i dansevitenskap (NTNU) og en master i pedagogikk (UiO).

I tillegg består pedagogteamet av Susie Ulvang og Johanne Nomerstad, begge utdannet dansepedagoger fra Norges Dansehøyskole. Innad i teamet har vi alle ulike styrker og spesialiteter som utfyller hverandre, men vi jobber sammen på felles verdigrunnlag. Pedagogene våre er profesjonelle lærere med pedagogisk utdanning, og de jobber hvert semester for å lage et pedagogisk opplegg tilrettelagt etter alder og nivå.

Vi er utrolig glade for at vi har fått så mye allsidig kompetanse på skolen og at vi har fått med oss så mange dyktige pedagoger!

Emilie Volmert
Eier

Utdanning/erfaring:
Bachelor i dans, pedagogikk og kulturformidling – Den norske ballett høyskole (nå Norges Dansehøyskole)
Bachelor i fysioterapi, Høgskolen i Oslo
I tillegg er hun utdannet innenfor trening med Zumba, ball og sirkeltrening.

Emilie har tidligere undervist ved Arendal Ballett Center, Lillesand kulturskole, Lørenskog kulturskole og ved SiO. Hun har danset i barnemusikalen Herliland i Kristiansand Dyrepark og på Smuget dinnershow. Emilie har ved flere anledninger vært i New York og videreutviklet sitt danserepertoar. Emilie jobber som fysioterapeut i tillegg til å drive Studio Dynamica.

Madeleine Volmert Urdal
Daglig leder

Utdanning/erfaring:
Bachelor i dans med pedagogikk fra Den Norske Balletthøyskole (nå Norges Dansehøyskole)
Praktisk-pedagogisk utdanning fra KHiO
Etterutdanning i dans, helse og samfunn ved NTNU
Mastergrad i dansevitenskap (2016-2019) NTNU
Mastergrad i pedagogikk (2017-2019) UiO
Kurs fra Royal Academy of dance

Madeleine har undervisningserfaring fra Ski Videregående skole og Unique Danseklubb, og hun har vikariert på flere skoler i Oslo området. Våren 2014 danset Madeleine i stykket ”We can`t read each others`s notes”, på Mind The Gap. I tillegg til å jobbe på Studio Dynamica, har hun undervist ved ved Jobbstrekken i Oslo.

Johanne Nomerstad
Dansepedagog

Utdanning/erfaring:
Forstudium i dans ved Trøndertun Folkehøyskole
Bachelorgrad i dans med pedagogikk fra Norges Dansehøyskole.

Johanne har sin dansebakgrunn fra Arendal Ballett Center og Allegro Ballettstudio. Under studietiden på Trøndertun FHS var Johanne medvirkende som danser og koreograf i en skolepromoterings-turné rundt om i Trøndelag. Hun var også kunstnerisk ansvarlig og delkoreograf for avgangsforestillingen ved skolen. Johanne underviser også ved Kirkenær ballettskole i Oslo.

Susann Ulvang
Dansepedagog

Utdanning/erfaring:
Bachelorgrad i dans med pedagogikk fra Norges Dansehøyskole
Etterutdanning i hiphop ved Circle Dance Academy

Susie Ulvang er opprinnelig fra Mosjøen i Nordland, men bor for tiden i Oslo hvor hun jobber som både danser og dansepedagog innenfor hiphop. Hun har undervisningserfaring fra Bajazz, Loftet dansestudio, Bajazz, Bårdar, Circle og Drømmefanger. Susie er også danser og koreograf i Crewet Entropy.

Jenny Schlanbusch
I permisjon høst 2018/vår 2019

Utdanning/erfaring:
Årsstudium i dans ved Bårdar Akademiet i Tvedestrand
Bachelorgrad i dans med pedagogikk fra Norges Dansehøyskole
Utdannet PT

Jenny har sin danseerfaring fra Arendal Ballett Center og Allegro Ballettstudio. De siste årene har hun vært med på flere store oppsetninger på Sørlandet, bl.a. ”Hamlet” og ”Granitt” i Fjæreheia. Jenny er spesielt interessert i hip hop og jazz, og hun har ansvaret for hip hop kursene ved Studio Dynamica.